Chào bạn, tôi là phao GDCD.

1, Nền kinh tế bao cấp
KT kế hoạch hóa tập trung (cơ chế thời bao cấp) : là do nhà nước quyết định toàn bộ đối vs các hoạt động KT của quốc dân. Nền KT vận động và pt theo những qui luật bắt buộc của nhà nước chứ không tuân theo quy luật cung cầu của thị trường.

Thời kì kinh tế còn pt theo chiều rộng (đất nước có chiến tranh)

4, Ưu – nhược điểm của cơ chế bao cấp
a, Ưu điểm:
Cho phép tập trung tối đa các nguồn lực KT vào các mục tiêu chủ yếu trong từng giai đoạn và đk cụ thể  nhất là trong quá trình công nghiệp hóa ưu tiên tiên CN nặng.
Đáp ứng được yêu cầu của thời chiến. Vì đất nước bị xâm lược, mục tiêu là giải phóng dân tộc  huy động đc tối đa sức lực of nhân dân xây dựng và pt KT.
NN thực hiện bao cấp hoàn toàn
 giúp người lính yên tâm chiến đấu  ko phải lo chuyện gia đình, vợ con.
b, Nhược điểm
Thủ tiêu cạnh tranh, kìm hãm sự pt của tiến bộ KH-KT.
Triệt tiêu động lực KT đối vs người lao động, ko kích thích tính năng động, sáng tạo của các đơn vị sx kinh doanh.
Làm đội ngũ cán bộ công chức của các cơ quan hành chính NN trở nên quan liêu, lộng quyền, hách dịch.
Khi nền KT thế giới chuyển sang giai đoạn
pt theo chiều sâu dựa trên cơ sở ứng dụng các thành tựu KHCN hiện đại
cơ chế bao cấp càng bộc lộ rõ khiếm khuyết của nó
 nền KT xã hội lâm vào khủng hoảng trì trệ.

2-  Nền kinh tế nhiều thành phần

– Thành phần kinh tế: 6tp, bao gồm : nhà nước, tập thể, cá nhân, chủ nghĩa tư bản nhà nước, tư bản tư nhân, tư bản đầu tư nước ngoài.

Phù hợp với hoàn cảnh kinh tế hiện thời của nước ta.

Ưu:

Tạo ra sản phẩm đóng góp vào tăng trưởng kinh tế nâng cao đời sống của con người

Phấn đấu xây dựng phát triển mở rộng sản xuất.

Đa dạng hóa trong việc mở rộng quan hệ quốc tế để sử dụng các nguồn lực bên ngoài, kĩ thuật, khoa học.

Mở rộng các hình thức kinh tế quá độ để chuyện nền kinh tế từ sản xuất nhỏ lên sản xuất lớn.

Tạo ra tính độc lập về mặt kinh tế giữa các thành phần kinh tế, tạo môi trường cạnh tranh giữa các chủ thể sản xuất kinh doanh.

==> Đòn bẩy chủ yếu cho tăng trưởng kinh tế.

Nhược:

Nhà nước không kiểm soát được hành động kinh doanh của các chủ thể kinh doanh tư nhân

Nhà nước chiếm vốn cao cộng với thuế thu nhập lớn nhưng bù lại lại không có công nghệ cao như kinh doanh tư nhân

Có khả năng sẽ có các cty tư nhân kinh doanh không đúng với đường lối phát triển kinh tế của Đảng và Nhà Nước, tập trung phát triển vào những ngành mà nhà nước chưa cần mà không chú trọng phát triển vào các cơ cấu kinh tế khác VD năng lượng cơ khí khai khoáng hóa chất

3- Dân chủ cá nhân.

Dân chủ còn được hiểu là một giá trị xã hội. Các cuộc đấu tranh giành dân chủ đều dẫn đến khả năng giải phóng con người, nâng cao vị trí con người trong lịch sử, hình thành và phát triển ở con người ý thức và năng lực làm chủ xã hội. Dân chủ với ý nghĩa đó được xác định như một lý tưởng nhân đạo, một giá trị nhân văn.
Dân chủ còn được xét với ý nghĩa là điều kiện để hình thành và phát triển một nhân cách toàn diện của các chủ thể chính trị. Ðó là sự hình thành thái độ, tính tích cực chính trị, sự chủ động, nhu cầu và sự tự giác tham gia vào các quá trình chính trị thực tiễn. Ðó là tinh thần trách nhiệm của cá nhân công dân trong cuộc đấu tranh nhằm loại bỏ những gì phản dân chủ đang tồn tại trong đời sống cộng đồng. Do vậy, dân chủ không chỉ là phạm trù chính trị mà còn là phạm trù đạo đức.

Dân chủ không phải tự nhiên mà có. Lịch sử đất nước ta đã chứng minh, muốn có một xã hội thực sự dân chủ, thực sự văn minh, lành mạnh phải đấu tranh, thậm chí phải hy sinh xương máu. Dân chủ và cuộc đấu tranh vì dân chủ, hòa bình, độc lập dân tộc, hợp tác và phát triển là một xu thế lớn của thời đại. Cuộc đấu tranh vì dân chủ, cũng như vì hòa bình, độc lập dân tộc, hợp tác và phát triển mặc dù còn gặp nhiều khó khăn và thử thách, nhưng đã và đang có những bước tiến mới.

quyền tự làm chủ cuộc sống của mình

quyền tự do ngôn luận

quyền tham gia công bằng tự do vào đời sống chính trị và kinh tế

QUYỀN CON NGƯỜI:

Cấm tra tấn

Thoát nghèo

không phân biệt đối xử

quyền về sức khỏe

quyền con người của phụ nữ

pháp quyền và xét xử công bằng

tự do tôn giáo

quyền giáo dục

quyền trẻ em

quyền con người trong xung đột vũ trang

quyền làm việc

tự do biểu đạt và tự do thông tin

quyền dân chủ

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s