Lại là nhà mạng.

Chán chẳng muốn chửi nữa.

Bọn nó lại chặn WordPress rồi, tại sao phải làm thế nhỉ. Ở đâu mà chẳng có mầm mống phá hoại Đảng mà cứ phải chặn các mạng xã hội.

Thôi, nhân dịp này mình dọn lại máy tính và chỉnh theme WordPress luôn.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s