Sau 7 tháng.

Update một chút về tình hình chứ nhỉ.

Do có chút ốm yếu nên có một số thay đổi trong việc sắp xếp học hành, ta cuối cùng lại chuyển sang thi Ngoại Giao nên chắc không thể trùng phùng cùng Shiro ở Ngoại Thương rồi, rất thứ lỗi :(

Còn bây giờ thì thi xong rồi nên ta, tức Kaniowl, sẽ tiếp tục quay về công việc dịch thuật đầy hấp dẫn (teehee !) Hiện giờ ta sẽ tập trung vào Illumination và bắt đầu ngay Asylum của bahari cho các nàng thưởng thức (dù sau 7 tháng có thể cũng chẳng còn ai ghé vô blog này nữa)

Ta sẽ tiếp tục mở rộng cái hang ổ của ta ra sang một số couples nữa mà 7 tháng qua ta cũng bấn (dù main OTP ở đây là LxLight) và viết thêm bài về những thứ khác (reviews, tips,…) nữa. Nó sẽ không ảnh hưởng đến tiến độ post fics, ta xin hứa.

Một điều nữa là ta cũng đã dọn nhà sạch sẽ và gọn gàng cho khách dễ dàng tìm thấy các fic. Còn bài viết tản mạn của ta thì… cho chìm xuồng đi XDD

Advertisements

2 thoughts on “Sau 7 tháng.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s