About

Đây là góc nhỏ chứa những bộ fic dịch của tôi- Kaniowl và có thể có một số thứ lăng nhăng viết nháp ở đây nữa.

Nếu bất kỳ ai muốn đem fic ra ngoài post, phải có được sự đồng ý của tôi. Còn lại ngoài ra các vấn đề khác phát sinh, có thể trực tiếp comment để có phản hồi.

Cám ơn nhé.

Chúc bạn một ngày đẹp.

20120813-103528.jpg

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s